etikk og estetikk //
ethics and aesthetics


Laget på naturens premisser

Alle produkter og materialer fra Jutulskinn lages med hendene og kun med naturlige råvarer som selje og granbark til garving og farging av skinn. I tradisjonsgarving benyttes ikke syntetiske ingredienser eller kjemikalier. Den naturlige tilvirkningen er miljøvennlig, og gjør skinnet mer bestandig og holdbart.   

Håndverk i respekt for dyret

Jutulskinn er opptatt av at skinnet blir garvet med respekt for dyret. I prosessen bruker vi skinn vi får fra jegere i og rundt Jotunheimen, eller skinn som ellers vil bli kastet. Gjennom kurs og foredrag ønsker vi å lære alle interesserte - fra barn til godt voksne deltakere - vårt tradisjonsrike og naturlige håndverk.

FJ303_still2.jpg