IMG_2671.jpg
 

rekonstruksjon // reconstruction

Jutulskinn rekonstruerer klær og bruksgjenstander fra arkeologiske funn - noe som er verdifullt for museer, utdanningsinstitusjoner og filmproduksjoner som ønsker å gjenskape en bit av fortiden.  

Historiske klær og utstyr kan være med på å gjøre et museum levende, og fungerer bra i undervisningssammenheng.